blog
blog
blog
blog
27-28 Nisan 2022 - Kırklareli / Türkiye

3. Ulusötesi Proje Toplantısı

27-28 Mart 2022 tarihlerinde REMEM Projesinin 3.etabı ilimizde gerçekleştirildi. Proje Yürütücüsü KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Öğretim üyesi Dr. EVREN ÇAĞLARER ‘in bildirdiğine göre; ”REMEM, Alzheimer’ın hasta ve hasta yakınları için, hastalık sürecinin yavaşlatılması, gündelik ve zamansal p rogramlama hakkında yardımcı olunması ve hastalık hakkında daha detaylı ve sağlıklı bilgilerin ulaştırılması konusunda bilgilendirilmeyi hedefliyor. REMEM Projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen bir ERASMUS Ulusötesi Projedir. Kırklareli Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, İtalya Cosvitec, Romanya Cluj Napoca Teknik Üniversitesi ve Denizli İnovasyon Derneği (DİDER) ortaklarımızdır.” dedi.

Dr.Öğr.Üy. EVREN ÇAĞLARER; “Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ERASMUS anahtar eylem2 Yenilikçilik için İşbirliği ve İyi Uygulamaların Değişimi / Yetişkin Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar “kapsamında desteklenen “Unuttuysan Tıkla” REMEM Projesinin 3.Ulusötesi Toplantısını Kırklareli’de gerçekleştirdik. REMEM projesi, Alzheimer hastalarına hafızalarını geliştirmeleri ve hatırlatıcı uygulamalar kullanılarak mevcut hastalık durumunun ilerleyişinin geciktirilmesi, hasta yakınlarına yönelik durum farkındalığı sağlayarak hastalıkla ilgili daha detaylı bilgi almalarını amaçlamaktadır.

Proje kapsamında geliştirilen mobil uygulama, hastaya günlük yaşamında daha verimli olabilmesinin sağlanmasının yanı sıra hafıza geliştirici oyunlar içermektedir. Ayrıca hasta ve hasta yakınları için kitap, büyükleri tarafından hatırlanamayan çocuklar için de bir hikâye kitabı programımızın diğer bileşenleridir.

Önümüzdeki günlerde İlimizde konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları da yapılacaktır. 4.Ulusötesi toplantımız Haziran ayı içerisinde Cluj Napoca Romanya da gerçekleştirilecektir “dedi.