blog
blog
5 Haziran 2020 - Skype / Online

2. Ulusötesi Proje Toplantısı

REMEM projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus Anahtar Eylem 2 "Yenilikçilik için İşbirliği ve İyi Uygulamaların Değişimi / Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar" kapsamında desteklenmektedir. “Unuttuysan Tıkla (REMEM)” Projesinin ikinci ulusötesi toplantısı 5 Haziran 2020 tarihinde Covid19 sebebi ile online olarak skype üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya tüm ortaklar katılım göstermiş ve her bir kurum, toplantıdan önce yapmış oldukları hazırlıkları sunmuşlardır. Projenin tüm yönetim, görev dağılımı, finansal durumlar gözden geçirilmiştir. Dider ve Kırklareli üniversitesi projenin şimdiye kadarki yapılmış olan bölümlerini proje ortaklarına ekran paylaşımı ile sunmuşlardır.