blog
blog
9-10 Ocak 2020 - DENİZLİ / TÜRKİYE

1. National Project Meeting

REMEM projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus Anahtar Eylem 2 "Yenilikçilik için İşbirliği ve İyi Uygulamaların Değişimi / Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar" kapsamında desteklenmektedir. “Unuttuysan Tıkla (REMEM)” Projesinin ilk ulusötesi toplantısı 9-10 Ocak 2020 tarihinde Denizli'de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya tüm ortaklar katılım göstermiş ve her bir kurum, toplantıdan önce yapmış oldukları hazırlıkları sunmuşlardır. Projenin tüm yönetim, görev dağılımı, finansal durumlar, proje çıktılarının kalitesini garanti altına almak için uygulanacak kalite planı bu toplantıda görüşülmüştür.

2. Ulusötesi Proje Toplantısının 4-5 Haziran 2020 tarihlerinde Napoli, İtalya'da gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak, Covid19 nedeniyle, toplantının Skype toplantısı şeklinde yapılması planlanmaktadır.